onsdag 1 augusti 2012

Alltid hungrig? Äter för mycket? Inte ditt fel!

Har du svårt att hålla vikten för att du ofta känner dig lite småsugen? Kanske skäms du lite för det. Gör inte det! Forskarna vid Sahlgrenska akademien i Göteborg har hittat den perfekta ursäkten om du skulle ertappas vid kylskåpet.

Det är nämligen inte helt och hållet ditt fel att du skåpäter. Det hela kan - åtminstone delvis - skyllas på en liten molekyl i immunssystemet vid namn interleukin-6, en signalmolekyl i vårt immunförsvar som är viktig för att motverka infektioner. Men som också visat sig kunna ge viktminskning genom att påverka de celler i hjärnan som styr hunger- och mättnadskänslor.

Exakt hur interleukin-6 i hjärnan påverkar kroppsvikten är inte helt klarlagt, men forskarnas slutsats är att en person med hög interleukin-6 produktion i hjärnan delvis kan vara skyddad mot övervikt. Åtminstone fungerar det så på råttor visas en färsk avhandling.

Läs mer här.

Bookmark and Share

Arbetsgivare diskriminerar stora grupper

Svenska arbetsgivare diskriminerar sökande på grund av ursprung, vikt, hälsa, ålder, religon och familjesituiation visar en studie gjord av IFAU, Institutet för  arbeysmarknapspolitisk och utbildningspolitisk utvärdering , vid Uppsala universitet.

Den som är kraftigt överviktig eller haft minst fem sjuktillfällen under föregående år har 80 procent mindre chans att få ett arbete visar studien. Att vara gammal (55+), minskar chanserna med 65 procent.

Även religiös och etnisk diskriminering är vanlig. Att vara utomeurope, muslim eller jude minskar chanserna för anställning med 25 procent. Samma inverkan på jobbchanserna har ett föräldraskap med många barn.

Däremot verkar kvinnor inte behandlas sämre än män.

Läs mer här

Bookmark and Share


söndag 9 oktober 2011

Fungerande miljövänlig bottenfärg håller i flera år

Det bevuxna området är obehandlat
Bottenfärg är en betydande källa till utsläpp av tungmetaller. Särskilt i grunda vattenområden kan det marina livet vara kraftigt påverkat. Exempelvis finns uppgifter om att snäckor bytt kön mm. Men nu finns hopp om en bottenfärg som håller havstulpaner borta utan att skada miljön.

Det är en grupp forskare vid Göteborgs Universitet som tillsammans med Statens Provningsanstalt i Borås  utvecklat en bottenfärg som håller havstulpanerna borta utan förgifta omgivningen.

Istället för tungmetallerna tenn eller koppar tillsätter de en mycket liten mängd av det veterinärmedicinska medlet Ivermectin  som innehåller  molekyler kallade makrocykliska laktoner. Medletanvänds annars för att bekämpa parasitinfektioner. Det är inte medlets giftighet som påverkar havstulpanerna utan det stör den process där havstulpanlarverna ska sätta sig fast permanent på båtbottnen.

– När nyblivna vuxna havstulpaner försöker tränga sig igenom färgskikten för att få en fast växtplats är den extremt känslig för vissa molekyler kallade makrocykliska laktoner, som normalt produceras av vissa svampliknande bakterier, säger professor Hans-Björne Elwing på institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet.

Ivermectin är ett läkemedel som är giftigt för små organismer. Det skulle alltså kunna påverka omgivningen negativt om det läckte ut i miljön. Det har forskargruppen löst genom att mixtra med färgens sammansättning så att medlet inte läcker ut i vattnet. Det är också bra nyheter för båtägarna - en stykning räcker flera säsonger.

mindre bra är att färgen inte motverkar påväxt av alger.  Dessa är dock så mycket lättare att hålla efter.

Läs mer här. 

torsdag 22 september 2011

Warp 1,000000000000000000000000060 uppnått (ungefär)


Förr kunde vetenskapare snöpa på munnen åt science fictionvännernas förkärlek för resor i överljusfart. Nu går inte det längre och det kan man tacka fysikerna vid partikelacceleratorn  i Cern för meddelar AP.

Vid ett av sina experiment lyckades de nämligen slunga ett knippe neutriner 73 mil från Italien till Geneve ungeför 60 nanosekunder snabbare än vad ljus kräver för att färdas samma sträcka - överljushastighet alltså.

Kan de ha mätt fel? Det kan inte uteslutas - men de har kollat mätverktyget som har en noggrannhet på 10 nanosekunder. Så det verkar som att ljushastigheten överskridits. Inte med särskilt mycket - en nanosekund är en miljarddels sekund - men eftersom det sedan 1900-talet varit ett axiom att ljushastigheten inte kan överskridas är hastighetsöverträdelsen vid Cern minst sagt omtumlande för fysiken. Exempelvis så skulle den betyda att e=mc2 inte gäller längre och därmed står hela den moderna fysiken på lös grund. Fysikerna vid Cern hoppas nu att andra forskare i Japan och USA, där tillgång till rätt utrustning finns kan bekräfta observationerna.

Tills dess får vi trekkers gôtta oss åt att det kan bli realistiskt att säga.
"Take her up to warp five". Warp 1,000000000000006, eller så är ju redan uppnått.

Rättelse:
Tyvärr. Det var ett mätfel. Ljushastigheten är fortfarande maxhastighet. (Än så länge.)

lördag 17 september 2011

Centerpartiet hoppar i galen skoltunna


Idag presenterade Centern sitt förslag om att återinföra det särskilda examinationsförfarandet vid studentexamen som avskaffades på 1960-talet. Man kan undra varför. (Om inte allmän populism är ett legitimt skäl förstås - alltid kan man locka någon marginalväljare genom att piska förment slappa ungdomar.) Frågan är nämligen väl undersökt inom vetenskapen och slutsatsen är klar. Test av denna typ, som går under namnet high stakes testing, där i stort sett ett års, eller längre tids,  arbete ska utvärderas under kort tid är inte bra för undervisningen:

  • Den leder till att man prioriterar enkelt mätbar kunskap.
  • Provens betydelse för den enskilde studenten gör att det läggs så mycket tid på det provet ska mäta att övrig undervisning får stryka på foten.
  • Fokuseringen på mätbara kunskaper gör att eleverna inte uppmuntras att tänka kritiskt.
 Det finns fler nackdelar, en  bra sammanställning kring forskningen kring high stakes testing finns samlat i boken "Collateral Damage: How High Stakes Testing Corrupts America's Schools".

Centerns förslag har ännu en nackdel. Det är rättsosäkert. När samma prov rättas av en annan lärare blir betyget väldigt ofta ett helt annat. Den osäkerheten går inte att undvika men kan motverkas med att slutbetygen baseras på flera bedömningar. Det kan man läsa i inlägget nedan.

 Bookmark and Share

torsdag 17 februari 2011

Kan vi lita på de nationella proven?

Skolministern har i media sagt sig vilja införa nationella prov i fler ämnen än de som förekommer idag vilka är matematik, svenska och engelska.  Det finns dock  ett problem med de nationella proven (och med alla prov som bedöms). De är nämligen aldrig bättre som indikator på kunskap än vad den som utforma och rättar dem gör dem. Och de nationella proven i svenska, åtminstone vad gäller uppsatsdelen, är inget under av exakthet.

IFAU (Institutet för Arbetsmarknadspolitisk utvärdering) vid Uppsala universitet har för att undersöka om pojkar diskrimineras vid rättningen låtit rätta om delar av 1713 nationella prov i svenska.

Det visade sig då att nära hälften av eleverna inte fick samma betyg som de hade fått vid den ordinarie rättningen:

"Ungefär hälften av eleverna får samma betyg oavsett rättnings- förhållanden, medan övriga får ett annat betyg när provet rättas blint. I många fall är skillnaden stor. Det mest slående är att fem flickor som erhållit MVG när provet rättats av deras ordinarie lärare fått IG när provet rättats om av en lärare som inte känner till deras identitet." heter det i Rapport 2010:23 Diskrimineras pojkar i skolan.


Rapporten kan hämtas här. 

Fotnot: Nej, pojkar diskrimineras inte vid rättning av nationella prov. Eventuell övrig diskriminering berörs inte i rapporten vilket man kan frestas att tro av dess namn.Bookmark and Share

onsdag 8 september 2010

En vetenskaplig dansskola för bättre ragg

I samarbete med University of Northumbria kan "Saker du inte visste att du ville veta" äntligen presentera vetenskapliga råd  till män som känner att de behöver  förbättra sin dansteknik i syfte att attrahera kvinnor. 

Knepet är att i likhet med Svarte Rudolf, bland annat, böja sin nacke och le. Ja, plus lite variation i rörelserna och få rytmen att påverka hela kroppen.  Forskarna i Newcastle hittade åtta kritiska punkter för den som vill ragga framgångsrikt på dansgolvet: De är rörligheten i halsen, bålen, vänstra skuldran och vänster ankel samt hastigheten i rörelserna av halsen, bålen, vänster skuldra och höger knä. Mest imopnerade blev försöksdamerna av stora och varierade rörelser i hals och bål. Den klassiska bålrullningen kan alltså vara en bra träning inför diskobesöket.

Hur har de då fått reda på detta? Jo, de har 3D-filmat manliga dansare försedda med markeringar i alla leder så att deras dans har kunnat rekonstrueras av en neutral datoranimerad gubbe. Detta för att försöksdansarnas övriga företräden inte ska förvilla försöksdamerna.

Forskarna tror att det som gör vissa dansare mer attraktiva är att de dansar fram ett budskap om god hälsa. Med hjälp av blodprov ska de nu se om det ligger något i detta. 

Hur som helst, för oss rytmikutmanade kan resultaten, som publiceras i

Länk till en bra dans.  
Länk till en dålig.
Bookmark and Share

tisdag 24 augusti 2010

Dödlig evolution anpassade tibetanerna för höga höjder

Befolkningen i Tibet anpassades  för ett liv på hög höjd och syrefattig miljö på bara 3000 år.
Det visar en jämförelse av DNA mellan tibetaner och han.kineser, den folkgrupp som tibetanerna utvecklades ur, som gjorts vid universitet i Berkely i Kalifornien, USA.

Men priset för den anpassningen var högt.

- Det är den snabbaste genetiska förändring vi sett bland människor. För att få en så stark förändring måste människor helt enkelt dö för att de inte har rätt gener, säger Rasmus Nielsen professor i biologi vid Berkely.

Fynden visar att det som numera skiljer tibetaner och han-kineser åt är ett 30-tal muterade gener. Bland annat har tibetaner oftast en mutation i den gen som ibland kallas "superatletgenen" då den ger förutsättningar för idrottsliga prestationer genom att styra hur människor, omedvetet, uppfattar syrenivåer och syrebalanser. Det kan ge viktiga ledtrådar till hur sjukdomar som schitzofreni och epilepsi, som anses ha samband med dålig syresättning under fosterstadiet, uppstår.

Fyndet, som bygger på material insamalt av kinesiska forskare, är viktigt också för att det tydligt pekar på en orsak och verkan. Att förhållandena på hög höjd var det som ledde fram till att mutationen slog igenom i befolkningen.

Studien är presenterad i tidskriften Science.http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/329/5987/75

Bookmark and Share

måndag 23 augusti 2010

Bar Lucy kniv?

Nya fynd från Dikika i Etiopien visar att människor använt redskap bra mycket länge än vad vi hittills trott. De nya fynden flyttar gränsen för den redskapsbrukande människan ungefär en miljon år bakåt i tiden. Det betyder att "Lucy" troligen bar kniv.

Det nya fyndet består inte av något redskap. Beviset för att Lucy och hennes anförvanter av arten Australopithecus afarensis använde redskap är skär-, skrap- och slagmärken på ben som kunnat dateras till att vara omkring 3,4 miljoner år gamla. Det betyder att det mänskliga redskapsbrukandet inte bara är äldre än vi trott utan påbörjades av en tidig människoart som vi tidigare inte trott haft förmågan att använda redskap.

Fynden har gjorts av ett internationellt forskarlag från bland annat Max Planck institutets avdelning för evolutionär antropoplogi och är presenterade i Nature.

söndag 22 augusti 2010

Fossilt svampdjur gör livet äldre


Fosslil funna i avlagringarna under en sedan länge avtinad och avdunstad glaciär i Australien flyttar gränsen för liv längre bak i Jordens fornhistoria. De rödaktiga avtrycken i stenen till höger visar resterna av ett svampdjurslikande djur som levde i havet för omkring 650 miljoner år sedan.

Dateringen av fyndet är extra intressant eftersom det tyder på att flercelliga djur levde och kunde överleva den totala nerisningen av jorden som kan ha ägt rum för ungefär 635 miljoner år. Fynden av dessa små svampdjur tyder på att mängden flercelliga djur för den kambriska explosionen, då antalet djurarter plöstligt exploderade i fossillagren,  kan ha varit större än vad utrrycket explosion leder tankarna till och att den kambriska explosionen kanske mer handlar om förmågan att utveckla skelett som kan överleva som fossil.

Forskarteamet från Princeton var egentligen inte ute efter att hitta åldriga djurarter. De var i Australien för att undersöka effekterna av den karaftiga nerisningen.  Men efter att ha stött på de märkliga mönstren under lång tid beslöt de att undersöka fossilet och därmed upptäckte också vad som kanske är jorden äldsta kända djurart.